Intro: G…. Em… C… D

 

G                   C               Am

सुन साईली, साईली, पर्देशबाट म आउला

G                    C       D          G  

सुन साईली, साईली, चालिस कटेसी रमाउला

G                    C                Am

सुन साईली, साईली, पर्देश बाट म आउला

G                   C         D         G  

सुन साईली, साईली, चालिस कटेसी रमाउला

G                                         Em

सुन साईली, साईली, दियोमा बती हुरुरु…

C                G

सम्झी कहिले नरुनु….

G              C          Am

सुन साईली, साईली, पर्देशबाट म आउला

G             C      D     G

सुन साईली, साईली, चालिस कटेसी रमाउला

Music: G…. Em…. C…. D

G                                                Am

सुन साईली, साईली, निधारमा नम्लो बारीयो

C         D           G

भाग्यको खेलमा परियो

G                                                Am

सुन साईली, साईली, खोला मा पानी कलल…

 

C           D        G

गाउँ-घरको तस्बिर झलल…

G                          Em        

सुन साईली, साईली, पिडीमा जाँतो घरर…

C                 D

झार्दो हो आँसु बरर…

G              C          Am

सुन साईली, साईली, पर्देशबाट म आउला

G             C      D     G

सुन साईली, साईली, चालिस कटेसी रमाउला

C        D     G   

चालिस कटेसी रमाउला

C        D     G   

चालिस कटेसी रमाउला

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *